Oznámení

AGRO Bílá a.s je podrobena jednotnému řízení, jakožto řízená osoba, v rámci koncernu s řídícími osobami ZOD Brniště a.s. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ: 00119407 a 1.2. a Zemědělsko-obchodním družstvem Bílá v likvidaci, se sídlem Český Dub, okres Liberec, Bílá, PSČ 463 43, IČ: 00120162 jednajícími ve shodě.