Firma

Základní informace:

  • Základní kapitál 54,2 mil. Kč
  • 31 zaměstnanců
  • 1104 ha zemědělské půdy
  • 351 ks dojnic
  • 438 ks mladý dobytek

Vedení firmy:

  • Bc. Marek Volf - předseda představenstva, ředitel společnosti
  • Milan Špaček - mechanizátor
  • Ing. Vendula Břenková - agronom
  • Ladislav Bláha - zootechnik
  • Ing. Tereza Tlustá - zootechnik