Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena především na chov skotu s produkcí mléka. Mléko tvoří 44% tržeb společnosti. Společně s ostatními aktivitami, a to zejména s odchovem zástavových býčků, tvoří podíl živočišné výroby na celkovém obratu společnosti AGRO Bílá a.s. 55%.

Průměrný počet krav v roce 2016 byl 370 ks.

Společnost disponuje uzavřeným obratem stáda a vlastním odchovem jalovic.

Průměrná užitkovost v kontrole užitkovosti za rok 2016 dosáhla 6965 kg mléka, přičemž celková výroba činila 2,5 mil. litrů mléka.

Průměrná užitkovost v roce 2016 byla 18,53 l/ks/den.

Průměrná odbytová cena mléka za rok 2016 byla 6,875 Kč/l.

Stavy hospodářských zvířat (k 30.4.2017):

• 356 ks dojnic

• 500 ks mladý dobytek

Galerie ŽV