Živočišná výroba

  • V živočišné výrobě se zaměřujeme především na chov čevenostrakatého skotu s produkcí mléka, které tvoří největší podíl na tržbách celého podniku.
  • Naše mléko splňuje požadavky režimu jakosti Q CZ
  • V roce 2021 jsme vyrobili více jak 2,6 mil. kg mléka.
  • Všechny zvířata chováme ve volných stájích, které jsou dostatečně větrány, suchostojné dojnice mají přístup do venkovního výběhu.
  • Odchované býčky prodáváme při hmotnosti 250 kg živé hmotnosti.
  • Realizujeme i prodej vysokobřezích jalovic, zpravidla do zahraničí.

Stavy hospodářských zvířat (k 31.1.2022):

  • 351 ks dojnic
  • 438 ks mladý dobytek

Galerie ŽV