Když nastaly žně....

A máme tu červenec a začaly žně, konkrétně jsme vjeli do ozimého ječmene....  (15.7.2010)