Nový pluh OPall - AGRI již v provozu...

Novým šestiradličným pluhem máme zorané první desítky hektarů...  (17.10.2011)