Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena především na chov skotu s produkcí mléka.

Informace budou doplněny...

Stavy hospodářských zvířat (k 30.4.2017):

• 330 ks dojnic

• 520 ks mladý dobytek

Galerie ŽV